Home O nas Koncesja Kontakt BGN

Misja

Naszą misją jest uwolnienie zasobów energetycznych tkwiących w niewykorzystywanych do tej pory, a wcześniej rozpoznanych, złożach gazu konwencjonalnego na terenie Polski poprzez jego bezpieczne pozyskiwanie oraz dalsze wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w procesie wysokosprawnej kogeneracji.

Blue Gas N'R'G Sp. z o.o. wykorzystując porzucone wcześniej zasoby uwalnia ich potencjał gospodarczy wnosząc wkład w zwiększenie niezależności i samodzielności energetycznej naszego kraju oraz przyczyniając się do rozwoju gospodarki regionu w którym funkcjonuje.

Nasze projekty powstają i są eksploatowane w ścisłym oparciu o obowiązujące przepisy i wytyczne środowiskowe, zarówno w zakresie ochrony środowiska, jak i bardziej efektywnego wykorzystania energii pierwotnej.

Wykorzystanie niskoemisyjnego paliwa jakim jest gaz ziemny do produkcji energii elektrycznej i cieplnej przyczynia się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla jaki wytwarza w Polsce sektor energetyczny.

© Blue Gas N’R’G 2015

Polityka prywatności
Branding by: Maag Design